• Anonyme

  ______$$$$$$$$$$$$$_______________________$$__$$__________
  ____$$$____________$$$$__________________$$_$$_$$_________
  __$$__________________$$$$_______________$$____$$_________
  $$_____$$__$$_____________$$$_____________$$__$$__________
  $_____$$_$$_$$______________$$$$____________$$_________$$$
  $_____$$____$$_________________$$$$__________________$$$$$
  $______$$__$$_______$$$$$$________$$$$$___________$$$$__$$
  $________$$__________$____$___________c$S$$$$$$$$$$_____$$
  $____________________$c$S$______________________________$$
  $____________________$____$__$$$$$_____________$$__$$___$$
  $_____$$____________$$$$$$$_$_____$___________$$_$$_$$__$$
  $______$___$________________$_____$_$$_$$_____$$____$$__$$
  $__$$$$$_____________________$$$$$___$$__$_____$$__$$___$$
  $_$____$__$$_________________________$___$_______$$_____$$
  $_$____$___$_$$_$$_$$_______________$$$_$$$_____________$$
  $__$$$$$$__$__$$_$$_$__$$$______________________________$$
  $_________$$$_$__$__$_____$_____________________________$$
  $____________$$$_$_$$$_$$$$_$$_$$_______________________$$
  $_____________________$___$__$$__$___$$$__$$____________$$
  $______________________$$$_$_$___$__$___$__$______$$$___$$
  $____________________________$___$__$______$$$$__$___$__$$
  $_____$$$$$$$$$$$$$_________$$$_$$$_$___$__$___$_$$$$$__$$
  $___$$$___________$$$$$______________$$$___$___$_$______$$
  $_$$$_________________$$$$________________$$$__$__$$$$__$$
  $$$______$$__$$__________$$$$___________________________$$
  ________$$_$$_$$____________$$$$_______________________$$_
  ________$$____$$_______________$$$$__________________$$$__
  _________$$__$$___________________$$$$$____________$$$____
  ___________$$_________________________$$$$$$$$$$$$$_______
  KISS KARINE

 • Anonyme

  TRES BONNE JOURNEE DE MERCREDI
  ==========AMITIE=====AMITIE=====
  ____________________ ____$$$$$$$$$$
  _______$$$$___$$$$__ ____$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$_$$$$$$_ ____$$$_____$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$_ ____$$$_____$$$
  _______$$$$$$$$$$$__ ____$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$___ ____$$$$$$$$$$
  _________$$$$$$$____ ____$$$_____$$$
  __________$$$$$_____ ____$$$_____$$$
  ___________$$$______ ____$$$$$$$$$$$
  ____________$_______ ____$$$$$$$$$$
  ____________________ _______________
  _______$$$$___$$$$__ _______________
  ______$$$$$$_$$$$$$_ ____$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$_ ____$$$$$$$$$$$
  _______$$$$$$$$$$$__ ________$$$____
  ________$$$$$$$$$___ ________$$$____
  _________$$$$$$$____ ____$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$_____ ____$$$$$$$$$$$
  ___________$$$______ _______________
  ____________$_______ _______________
  ____________________ ____$$$$$$$$$$$
  _______$$$$___$$$$__ ____$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$_$$$$$$_ ____$$$________
  ______$$$$$$$$$$$$$_ ____$$$$$$$$$$$
  _______$$$$$$$$$$$__ ____$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$___ ____________$$$
  _________$$$$$$$____ ____$$$$$$$$$$$
  __________$$$$$_____ ____$$$$$$$$$$$
  ___________$$$______ _______________
  ____________$_______ _______________
  __________888888____ ____$$$$$$$$$$$
  _______$$$$___$$$$__ ____$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$_$$$$$$_ ____$$$_____$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$_ ____$$$_____$$$
  _______$$$$$$$$$$$__ ____$$$$$$$$$$$
  ________$$$$$$$$$___ ____$$$$$$$$$$$
  _________$$$$$$$____ _______________
  __________$$$$$_____ _______________
  ___________$$$______ ____$$$_____$$$
  ____________$_______ ____$$$_____$$$
  ____________________ ____$$$_____$$$
  _______$$$$___$$$$__ ____$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$_$$$$$$_ ____$$$$$$$$$$$
  ______$$$$$$$$$$$$$_ _______________
  _______$$$$$$$$$$$__ _______________
  ________$$$$$$$$$___ _______________
  _________$$$$$$$____ _______________
  __________$$$$$_____ _______________
  ___________$$$______ _______________
  ____________$_______ _______________
  ==========AMITIE=====AMITIE=====
  KISS KARINE

 • Anonyme

  $$$$$$____________________________________$$__$$_
  _$____$______$$$$$_______________________$$_$$_$$
  _$$$$________$$$$$$$_____________________$$____$$
  _$____$________$$c$S$$____________________$$__$$_
  $$$$$$$___________$$$$$$$$$$________________$$___
  ____________________$__$$$$$$$$__________________
  _$$$$$______________$__$_$$$$$$$$________________
  $_____$____________$____$_________________$$__$$_
  $$$$$$$___________$____$_________________$$_$$_$$
  $_________________$______$_______________$$____$$
  _$$$$$$___________$_______$_______________$$__$$_
  __________________$________$___$$$__________$$___
  _$$$$_____________$_________$$$$$$$$_____________
  _____$_____________$____$$$$$$$$$$$$$____________
  _$$$$$__________$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$____________
  $____$________$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_____$$__$$_
  _$$$$_$______$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$____$$_$$_$$
  _____________$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_____$$____$$
  $$__$$_______$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$________$$__$$_
  _$___$________$$$$$$$$$$$$__________________$$___
  _$___$__________$$$$$$$$_________________________
  _$__$$___________________________________________
  __$$_$$_________________________________$$____$__
  _________________________________________$_______
  _$$__$$___$$_$$_$$___$$$$___$$$$$$___$$$$$__$$$__
  $$_$$_$$___$$_$$_$_______$___$____$_$____$____$__
  $$____$$___$__$__$___$$$$$___$______$____$____$__
  _$$__$$____$__$__$__$____$___$______$____$____$__
  ___$$_____$$$_$_$$$__$$$$_$_$$$______$$$$$$_$$$$$
  :)(l) KISS KARINE (l):)

 • Anonyme

  _____$$$$_____________________________________________________________________
  ______$$$$_____$$$$$$$___$$$$$$$__$$$$$___$$$$$$__$$$$$_$$$$$$__$$$$$$_$$$$$___
  ______$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$$___$$$$__$$$$$$$$$_$$$$$_$$$$$$__$$$$$$_$$$$$___
  ______$$$$__$$$$____$$$$$__$$$$$__$$$__$$$$___$$$$__$$$___$$$$____$$$$$$$______
  ______$$$$__$$$$____$$$$$__$$$$$__$$$__$$$$$$$$$$$__$$$___$$$$____$$$$$$$______
  _$$___$$$$__$$$$_____$$$$___$$$$$_$$___$$$$$$$$$$$__$$$___$$$$______$$$$_______
  $$$$__$$$$__$$$$_____$$$$____$$$$$$____$$$$_________$$$___$$$$_____$$$$$$______
  $$$$__$$$$__$$$$____$$$$______$$$$$____$$$$$____$$$_$$$___$$$$____$$$$$$$$_____
  $$$$_$$$$____$$$$$$$$$$________$$$______$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$___
  __$$$$$$_______$$$$$$__________$$$________$$$$$$_____$$$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$___
  _______________________________$$______________________________________________
  __________________________$$$$$$_______________________________________________
  __________________________$$$$$________________________________________________
  ___________________________$$__________________________________________________
  _____________________________________________$______$____$$$$$$________________
  ____________$$$$$$____$$$$$$$$$_____________$$$$___$$$$__$$$$$$________________
  ____________$$$$$$____$$$$$$$$_____________$$$$$$__$$$$____$$$$________________
  ______________$$$$$______$$$_________________$$____$$$_____$$$$________________
  _______________$$$$$$____$$$_______________________________$$$$________________
  _______________$$$$$$$___$$$____$$$$$$$$____$$$$$$$$_______$$$$________________
  _______________$$_$$$$$__$$$___$$$$__$$$$$_$$$$__$$$$______$$$$________________
  _______________$$__$$$$$$$$$__$$$$____$$$$$$$$___$$$$$_____$$$$________________
  _______________$$____$$$$$$$__$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$______$$$$________________
  _______________$$____$$$$$$$__$$$$_____$$$$$$$_____________$$$$________________
  _______________$$_____$$$$$$__$$$$____$$$$$$$$_____________$$$$________________
  ______________$$$$_____$$$$$___$$$$___$$$$_$$$$$__$$$$_____$$$$$$$$$$$$$_______
  ____________$$$$$$$$_____$$$____$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$___
  (l)KISS KARINE(l)